Hvidsten Gruppen

Der skete det i 1943, at modstandsbevægelsen søgte efter pålidelige folk til at modtage faldskærmsjægere, våben og ammunition. Flemming Juncher på Overgård, som samlede alle de jyske modstandsbevægelses tråde, havde sagt om Marius Fiil: » -Kan I få ham med, er han bedre end nogen anden!«

Marius havde aldrig lagt skjul på sit nationale sindelag. Han havde rejst sin egen genforeningssten ud mod landevejen. Ingen skulle være i tvivl. Han var Dannevirkedansker. På stenen står:

»Halvvejen til Dannevirke -1920.«

Da opfordringen kom til at forsøge dannet en modtagelsesgruppe, slog han til. Sammen med sin søn og svigersøn lykkedes det ham at samle en gruppe brave mænd fra egnen, og de farefulde modtagelses- aktioner foregik ovre i Blichers gamle plantage. Og dermed havde man fået etableret den første gruppe, som modtog våben fra luften i Jylland. Området var ideelt. Betegnes af engelske rapporter som en af landets bedste modtagelsespladser. Var vildsom og utilgængelig for dem, som ikke var stedkendt i området.

Det gik godt et år. Men d. 11 marts 1944 kl. 6.15 om morgenen blev kroen omringet af gestapofolk under ledelse af gestapochef Schwizgebel. I kroen blev Marius, sønnen Niels, svigersønnen Peder Sørensen, døtrene Tulle og Gerda arresteret. Far, søn og svigersøn blev skudt af Tyskerne d. 29 juni - og Tulle og Gerda kom i tysk fængsel.

Da krigen var forbi, blev det besluttet at gravsætte de 8 mænds urner på en hjørnegrund, hvor vejen gennem Hvidsten møder vejen til Spentrup. Det skete d. 16 juli 1945. På mindestenen står følgende navne udover medlemmer af Fiil familien:

Søren Peter Kristensen

Albert Carlo Ivertsen

Niels Nielsen Kjær

Johan Kjær Hansen

Henning Andersen


   
  skilt
 
Bordbestilling
8647 7022
  Hvidsten Kro  ♦  Mariagervej 450, Hvidsten  ♥  8981 Spentrup  ♣  Telefon 8647 7022